Kosztorys – niezbędny element projektu budowlanego

Zanim dojdzie do realizacji inwestycji budowlanej, konieczne jest stworzenie kosztorysów poszczególnych prac oraz materiałów budowlanych. Nasza pracownia dokłada wszelkich starań, aby przedstawić optymalny kosztorys, uwzględniający zarówno wymogi projektu, jak i możliwości finansowe inwestora. Kosztorys taki zawiera zestawienie robót przewidzianych do wykonania, ich ilość, ceny jednostkowe oraz całkowity koszt obiektu. Podczas spotkań z naszymi klientami omawiamy z nimi kosztorysy ofertowe, inwestorskie oraz powykonawcze, wyjaśniając ich znaczenie i wpływ na realizację inwestycji.

Kosztorys inwestorski powstaje przed podjęciem jakichkolwiek prac na terenie budowy, a jego celem jest oszacowanie ogólnych kosztów całej inwestycji. Następnie weryfikuje się i precyzuje koszty, w zależności od indywidualnych preferencji klienta. Daje to podstawę do stworzenia akceptowalnej propozycji finalnej kosztorysu i wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie. Reasumując – wyliczenia kosztorysowe są istotne dla bezproblemowego zrealizowania inwestycji i ważne dla banków, o ile klient zamierza ubiegać się o kredyt na sfinansowanie budowy.

 

Robienie kosztorysów