Przygotowanie dokumentacji technicznej

Oferujemy inwestorom sporządzenie dokumentacji technicznej obiektów i konstrukcji. To zespół obliczeń i projektów, na podstawie którego powstaje budynek. Dokumentacja techniczna jest niezbędna do prawidłowej realizacji inwestycji, a następnie utrzymywania obiektu w dobrym stanie, dzięki regularnym przeglądom i pracom konserwacyjnym. Dokumentację techniczną budowlaną wykonujemy zgodnie z zasadami, czyli w dwóch etapach.
Najpierw przygotowujemy założenia techniczno-ekonomiczne, ogólnie opisujące projekt, a następnie projekt techniczny. Kluczową sprawą są tu obliczenia, wykonywane na podstawie wzorów zawartych w normach. Pozwalają one na przyjęcie wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji. Obliczenia stanowią bardzo ważną część dokumentacji technicznej, a popełnione tu błędy mogą mieć poważne konsekwencje, np. skutkować wadami eksploatacyjnymi, narażającymi inwestorów na wysokie na koszty napraw, a nawet prowadzić do katastrofy budowlanej.

W skład standardowej dokumentacji technicznej wchodzą:

  • opis techniczny,
  • obliczenia,
  • plan orientacyjny,
  • plan sytuacyjny,
  • rysunki,
  • zestawienie materiałów,
  • kosztorys.

Podczas prac nad dokumentacją wszystkie rysunki techniczne wykonujemy w formie elektronicznej – są zgodne z polskimi oraz europejskimi normami. Na życzenie klientów możemy dostarczyć je także w postaci wydruków.

 

Szkic projektu budowlanego