Ocena stanu technicznego budynków

Podejmujemy się oceny stanu technicznego budynków o różnym charakterze i przeznaczeniu. Dysponując gruntowną wiedzą z zakresu budownictwa i dużym doświadczeniem, dzięki czemu jesteśmy w stanie określić rzeczywisty stan techniczny budynku, poprawność projektu budowlanego, jakość wykonywanych prac budowlano-wykończeniowych, a także wskazać potencjalne wady, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji. Do najczęstszych należą: niewłaściwe rozpoznanie podłoża gruntowego przed budową, błędy na etapie projektowania obiektu i brak wyspecjalizowanej kontroli nad prawidłowością robót budowlanych. Mogą być one przyczyną uszkodzeń, takich jak m.in.  pęknięcia i osiadanie podłóg, a także rozszczelnienia instalacji centralnego ogrzewania, wodnej i – co najgorsze – kanalizacyjnej, pojawiające się nawet po kilku latach od momentu oddania domu do użytku. Na tym etapie naprawy wiążą się już z bardzo dużymi kosztami i często wymagają od właścicieli wyprowadzki z budynku na czas przeprowadzenia prac remontowych. Dochodzenia odszkodowań jest w takiej sytuacji słuszną, lecz na ogół długą i żmudną droga. Dlatego warto skorzystać z naszych usług, które obejmują m.in. :

  • analizy stanu technicznego każdego obiektu i konstrukcji budowlanej,
  • oceny oraz kwalifikacje zjawisk, zachodzących podczas procesu budowlanego i na etapie eksploatacji,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji uszkodzeń i wskazanie ich możliwych konsekwencji,
  • badania materiałów wykorzystanych do budowy.

Gwarantujemy dokładne i rzetelne przeprowadzenie badań technicznych budynków, co pomoże w podjęciu właściwej decyzji związanej z ich zakupem lub oszacowaniem kosztów planowanych adaptacji.

 

Ocenianie stanu technicznego