Projektowanie konstrukcji budowlanych

Jesteśmy doświadczonymi projektantami i posiadamy wszystkie uprawnienia budowlane do projektowania obiektów o różnym przeznaczeniu. Specjalizujemy się w projektowaniu konstrukcji budowlanych, takich jak obiekty przemysłowe, budynki usługowe i mieszkalne. Pracujemy zgodnie z zasadami sztuki oraz przepisami prawa budowlanego, szukając rozwiązań funkcjonalnych i bezpiecznych dla użytkowników. To ostatnie jest szczególnie ważne w  przypadku projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych. Kluczowe znaczenie ma bowiem sporządzenie dokładnych obliczeń konstrukcyjnych i rysunków wykonawczych, gdyż błędy popełnione na tym etapie mogą mieć poważne konsekwencje.

Oferujemy funkcjonalne projekty, pozwalające na realizację inwestycji na najwyższym poziomie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. W niektórych przypadkach występujemy w roli architekta adaptującego, przygotowując na życzenie inwestorów poprawione projekty, które uwzględniają proponowane przez nich zmiany. Jesteśmy elastyczni i otwarci na ciekawe wyzwania – pracujemy bez rutyny, poszukując optymalnych rozwiązań satysfakcjonujących naszych klientów.

 

Projektanci konstrukcji budowlanych